Coronavirus – Aan alle kinderen waar ook ter wereld.

Het Coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Het ene land is een ramp nog niet te boven of het volgende land is al aan de beurt. Er zijn heel veel verschillende landen die door mensen zijn bedacht, maar er is maar één wereld. Nu lijkt het alsof de hele wereld wordt getroffen, maar dat is altijd al zo geweest. Wij zijn namelijk allemaal afhankelijk van elkaar en staan allemaal in verbinding met elkaar. Het zijn de mensen die grenzen verzinnen en onderscheid maken tussen zichzelf en een ander. Maar vergeet niet. Er is maar 1 ras en dat is het menselijk ras! En die wonen overal. Als het ergens in de wereld niet goed gaat, gaat het uiteindelijk bij ons ook niet goed. Zo werkt het nu eenmaal.

Er is nu veel paniek en angst in de hele wereld over het Coronavirus. Er gebeuren hele erge dingen, maar er gebeuren ook hele goede, fijne dingen. Mensen worden weer terug naar hun basisgevoel gebracht en daar was dit virus voor nodig om dat te laten gebeuren.

Veel volwassen mensen hebben vragen over wat ze kunnen doen. Nou, er is héél héél veel wat ze kunnen doen. Gelukkig zijn er al duizenden mensen over de hele wereld verspreid die de miljoenen mensen die het niet weten kunnen helpen hun weg te vinden.

Persoonlijk wil ik nadrukkelijk allereerst moeder Aarde bedanken dat zij nog steeds bereid is om ons mensen hier te laten leven en ons maar kansen te blijven geven ondanks ons verkwistende, egoïstische en vernietigende gedrag tegenover haar en haar andere aardbewoners. Ik ben mij zeer bewust dat wij als mens de aarde nodig hebben om te kunnen leven en dat zij ons mensen kan missen als kiespijn.

Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan alle andere rassen (de dieren, de bomen, bloemen en planten, de natuur etc.) die hier op aarde leven en die door ons vernietigend, menselijk gedrag worden beroofd van hun jongen, hun voeding, hun leefgebieden en hun toekomst.

Ik wil alle kinderen waar ook ter wereld oprecht excuses aanbieden voor het gedrag van de volwassenen om hen heen die niet voorleven wat wel voorgeleefd zou moeten worden. Het spijt mij dat ook jullie te maken krijgen met nu weer deze angst, pijn, verlies, verdriet en boosheid die jullie niet zouden moeten hoeven voelen. Ik wil jullie laten weten dat er volwassen mensen zijn die al heel lang hun uiterste best doen om jullie toekomst en die van jullie kinderen en van de generaties na jullie kinderen veilig te stellen. En dat geldt ook voor de andere jongere generaties in de natuur zoals van die van de dieren, bomen, bloemen en planten.

Ik wil jullie de hoop geven en vertellen dat er wél een toekomst is. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om de bewuste, wakkere volwassen mensen (nog werkend of al gepensioneerd) in het zonnetje te zetten.

Voordat ik dat doe wil ik voor nu eerst de mensen die op dit moment in de zorg werken en andere vitale beroepen bedanken voor hun geweldige werk. Een groot applaus voor alle mensen in de zorg, alle hulpverleners, alle leerkrachten, de vrachtwagenchauffeuses- en chauffeurs die de winkels bevoorraden, de mensen bij de post, de schoonmaakbedrijven, de winkelbedienden en alle andere mensen in alle beroepen én de vrijwilligers die er op dit moment alles aan doen om anderen te helpen. Zij ruimen nu de rotzooi op die wij als volwassen mensen allemaal veroorzaakt hebben.

En nu wil ik de aandacht vestigen op de mensen die er al jaren alles aan hebben gedaan (en nog steeds doen) om zoveel mogelijk ellende te voorkomen.

Ik wil alle heldinnen en helden die al tientallen jaren bezig zijn om hun niet wakkere, onbewuste medemensen wakker en bewust te maken daarom nadrukkelijk bedanken.

De mensen die al decennialang werken aan een toekomst voor alle volgende generaties. Die keihard hebben gewerkt en nog steeds werken aan het voorkomen van‘ in plaats van ‘het genezen na de ramp‘. Die mensen wil ik nu in het zonnetje zetten, omdat zij samen het verschil hebben gemaakt, nu maken en ook zullen gaan maken in de toekomst.

Ondanks het feit dat een grote groep mensen niet kunnen of willen begrijpen wat er écht aan de hand is of ook vaak nog steeds kiezen voor de makkelijke, economisch, goedkope weg blijven deze heldinnen en helden onvermoeibaar doorgaan om hun niet wakkere medemens te motiveren, informeren, stimuleren, voorlichten, behoeden, ondersteunen en begeleiden.

Het Coronavirus is de zoveelste ramp die zich voltrekt als resultaat van een zeer verkwistend, beschamend, egoïstisch tijdperk. Het is het resultaat van jarenlang wegkijken en denken dat wij als menselijk ras boven aan de voedselketen staan en onschendbaar zijn met een levenshouding van “Ieder voor zich en God voor ons allen”. Ook al lijkt het Coronavirus daar gelukkig nu wel verandering in te brengen.

We kijken nu allemaal naar hoe de ramp bestreden wordt. En nogmaals heel veel dank aan alle mensen die hieraan meewerken. Ik denk echter dat het nu tijd wordt om erbij stil te staan ‘waarom‘ en ‘hoe‘ deze zoveelste boodschap aan ons mensen is ontstaan!

Als wij niet leren van het ‘waarom‘ en ‘hoe‘ dan luidt deze Corona pandemie het begin aan van een heel vervelend, vernietigend tijdperk. Als we nu wel willen leren luisteren luidt deze pandemie het einde in van een heel vernietigend, verkwistend en egoïstisch tijdperk en is dit een kans op een nieuw begin. Hoe mooi is dat!!! Wij krijgen nog een kans! En als je jouw gedrag dan niet voor jezelf wilt veranderen, doe het dan voor de kinderen, de dieren, de natuur. Ontneem ze hun toekomst niet!!

Wij staan niet alleen. Duizenden mensen hebben de wegen van delen, eerlijkheid, respect en liefde voor deze planeet en alles en iedereen die erop leeft al bewandeld. Er is allang een hele sub samenleving, sub economie en subcultuur onder onze huidige maatschappij, economie en cultuur ontstaan die klaar staat om het over te nemen. Het enige wat wij moeten doen is bereid zijn om ons gedrag te veranderen, uit onze angst te komen, te investeren in “het goede” doen, gaan teruggeven in plaats van alleen maar nemen, weer dankbaar leren zijn en écht leren luisteren naar de boodschappen van de aarde en van elkaar.

De mensen die hebben gewerkt aan deze betere wereld hebben al jarenlang de verantwoordelijkheid op zich genomen die eigenlijk door iedere ouder, werknemer en werkgever of gewoon als mens genomen had moeten worden. Naast mijn dankbaarheid voor en aan moeder Aarde en de mensen die nu hun uiterste best doen om nu levens te redden, wil ik nadrukkelijk déze mensen in het zonnetje zetten. Zij zijn degenen die ons hebben willen behoeden voor de rampen die zich nu voltrekken. Zij zijn degenen die ons de weg zullen wijzen als ook deze ramp van het Coronavirus wederom is afgewend.

Dank en een ode aan al deze mensen:

Allereerst dank aan alle mensen van alle dieren-, natuur- en kinderbeschermingsorganisaties en alle andere tientallen fondsen, stichtingen en organisaties waar ook ter wereld die zich al decennialang inzetten voor een betere toekomst voor kinderen, dieren, de natuur/milieu en moeder Aarde. Heel erg bedankt dat jullie al jarenlang de moed, de spirit en de bezieling willen dragen om niet bewuste mensen wakker te maken en om ze te willen behoeden voor rampen door klimaatsverandering, verwoesting van natuurlijke bronnen en uitputting van moeder Aarde zoals die zich de laatste jaren voordoen en waarvan het Coronavirus de zoveelste op rij is. (Omdat ze nu overal opduikt kunnen we niet meer wegkijken en moeten we onder ogen zien wat er echt gaande is. Als je het zo bekijkt geeft het Coronavirus ons dus nieuwe kansen.)

Ik wil alle biologische (land- en tuinbouw) boeren overal ter wereld en alle boeren die wel de wil hebben om biologisch te gaan boeren, maar niet de kans hiervoor krijgen, omdat de consument niet bereid is hun een goed, leefbaar loon te gunnen, bedanken voor hun inzet. Dankzij jullie niet giftige en verspillende manier van werken en jullie liefdevolle samenwerking met de Aarde hebben wij (niet boeren) nog een kans om deze rampen te overleven.

De supermarkten krijgen nu de meeste credit, maar niet zij, maar jullie zijn degenen die dit bedankje het meeste verdienen. Jullie zijn degenen die bereid zijn om voor ons iedere dag weer voor dag en dauw en in weer en wind in samenwerking met moeder Aarde voor ons voedsel te willen zorgen. De supermarkten halen ons voedsel uit de distributiecentra, de distributiecentra halen het bij jullie en jullie bewerken en werken met de kracht van moeder Aarde om voedsel te laten groeien voor ons. Bedankt daarvoor! Ik hoop dat binnenkort iedere consument bereid is om jullie een eerlijke prijs voor jullie producten te willen betalen, zodat de supermarkten jullie niet meer onderbetalen en ieder van jullie ook gewoon rond kan komen met jullie gezinnen.

Verder wil ik alle biologische veehouderijen bedanken dat zij op de meest denkbare, respectvolle manier (voor dit moment) omgaan met onze medebewoners, de dieren. De dieren geven gedwongen en tegen hun wil hun leven voor ons. Dankzij jullie keuze om deze dieren op een eerlijkere manier te houden en te verzorgen worden deze dieren tijdens hun leven door jullie veel beter behandeld dan de dieren in de intensieve bio-industrie. Doordat jullie je daarvoor inzetten zijn de dieren uit de biologische veehouderij tijdens hun leven niet overvloedig in aanraking geweest met antibiotica, waardoor hun vlees ook niet verantwoordelijk is voor het resistent worden voor antibiotica, waardoor bacteriën en virussen zoals het Coronavirus nu de overhand kunnen krijgen.

Ik wil een ode brengen aan de biologische winkels die decennia geleden al zijn gestart vanuit een bewuste, wakkere keuze en met een liefdevolle intentie richting degene die hen van hun producten voorzien. Met respect voor de aarde, de boeren die het land bewerken en de dieren die hun leven opgeven voor de mens. Ver voor de tijd dat biologisch en ecologisch als modeverschijnsel werd gezien en werd opgepakt door de grote winkelketens die nu proberen iets recht te zetten! Laten we er samen voor zorgen dat juist deze mensen die deze bewuste manier van leven hebben neergezet nu niet overruled worden door grotere supermarktketens die helaas nog vaak niet de bewuste manier kiezen, omdat het het enige juiste is om te doen, maar die nog steeds bezig zijn met hun eigen winstbelang!

Ik wil alle coaches, (lichaams)therapeuten, artsen en hulpverleners die gezonde voeding als beste medicijn voor onze gezondheid hoog in het vaandel hebben staan bedanken voor hun inzet en begeleiding. Het menselijk lichaam beschikt over een geweldig, uniek en bijna magisch zelfhelend vermogen. Gezonde voeding helpt om de wereld weer gezond te krijgen.

Niet de farmaceutische industrie, maar moeder Natuur is onze apotheek!

Ik wil de groene bank, de groene verzekeringen en de paar échte groene energiebedrijven bedanken voor het goede voorbeeld dat zij al jaren geven aan de financiële/ economische wereld en voor de inzet en de durf die zij tonen om niet met bedrijven in zee te gaan die op wat voor een manier dan ook anderen (mens, dier, natuur of planeet) schaden of nadelig behandelen.

De politieke partijen (met één duidelijk voorop) die de durf hebben om mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en het belang van het groter geheel zonder het de hele tijd maar te hebben over de financiën. Geld zou een logisch gevolg van arbeid moeten zijn en niet een opzichzelfstaand doel. Het is namelijk heel simpel. Wat moet je met al dat geld als er geen leven op deze planeet meer mogelijk is, doordat o.a. onze voedsel- en drinkvoorziening stagneert? We kunnen geld nog steeds niet eten! Het is een ruilmiddel. Bedoeld om te ontvangen en terug te geven uit dankbaarheid en niet uit hebberigheid.

Dank aan alle leerkrachten, kinderopvangcentra etc. die kinderen op een bewuste manier voorleven hoe zij bij hun gevoel kunnen én mogen blijven. Die kinderen voorleven hoe ze liefdevol en respectvol kunnen omgaan met andere mensen, dieren en natuur, omdat deze volwassenen dat zelf ook doen. Dank aan deze mensen die de kinderen leren dat zij onderdeel uitmaken van een groter geheel en dat zij allemaal even belangrijk en uniek zijn. Die het leven voorleven door te doen en niet door te zeggen en niet te doen. Hierdoor weten en voelen kinderen dat zij ertoe doen om wie ze zijn en niet om wat ze doen of om welk beroep ze later uitoefenen.

Dank al alle studenten die kiezen voor beroepen die meehelpen aan een betere wereld in plaats van aan het verrijken van hunzelf door middel van status, aanzien en gewin.

Dank ook aan alle mensen die in de transportwereld werken en die helpen om biologische en ecologische producten te vervoeren naar de winkels en die er daardoor weer voor zorgen dat het voor steeds meer mensen bereikbaar wordt.

Ik wil alle hulp- en zorgverleners bedanken die werkzaam zijn binnen de holistische zorg en de reguliere zorg en die dag in dag uit mensen proberen bewust te maken van hun eigen lichaam en gedrag en de verantwoordelijkheid die ze daarvoor zouden moeten dragen. Een betere wereld begint bij jezelf!

Dank aan alle wakkere, bewuste (eco)kappers, schoonheidsspecialisten, kledingmerken, winkelketens en winkelbedienden die in deze winkels werken, bio-restaurants, drogisterijen, boekenwinkels, drukkerijen, doe-het-zelf winkels en alles en iedereen die ik vergeet op te noemen. Bedank dat jullie met producten werken en producten verkopen die de planeet, dieren en het milieu niet schaden. Jullie begrijpen het concept planet, people, profit in plaats van het geijkte profit, peolpe, planet.

Alle vuilnisvrouwen- en mannen die iedere dag weer zorgen dat onze nalatenschap van ons overtollig, consumerend gedrag op de juiste, bewuste manier wordt afgevoerd met zo min mogelijk schade voor het milieu. Raar, dat jullie pas echt worden gezien, terwijl jullie al decennialang onze gezondheid en hygiëne beschermen.

Ik wil al het radio- en televisiepersoneel (veelal niet werkzaam bij de reguliere omroepen) en mensen achter de schermen die bezig zijn om hun medemensen bewust te maken bedanken voor hun inzet. Bedankt alle programmamakers die afreizen naar alle uithoeken van de wereld en soms met gevaar voor eigen leven de waarheid over misbruik, vernietiging en uitbuiting door de veelal westerse wereld aan de kaak stellen en aan het licht brengen. Dankzij jullie inzet hebben wij hier de kans om betere, eerlijkere en integere producten aan te schaffen die andere mensen, dieren en de natuur niet schaden of onrecht aandoen. Als we het niet weten, kunnen we er niks aandoen. Maar door jullie geweldige werk weten we het nu wel en kunnen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Duizendmaal dank daarvoor!

Met nadruk wil ik de kleine aantallen mensen in de media die de waarde van bewuste, wakkere mensen inzien bedanken. Zij maken nu het verschil en realiseren zich de zware taak die zij hebben in het voorleven van correcte, eerlijke communicatie. Dankzij jullie worden bewust voelende en nadenkende mensen niet voor soft, gek of achterlijk versleten en worden hun stemmen weer gehoord. Jullie kijken verder, stellen kritische vragen en nemen niet klakkeloos alles over wat jullie verteld wordt.

Ik weet zeker dat ik een heleboel mensen vergeten ben die ik natuurlijk wel bedoel. Excuses daarvoor!!!

Dat brengt mij bij mijn laatste ‘Dank je wel!’. Naast het uitdragen van wie je bent tijdens de uitvoering van jouw beroep zijn wij allemaal op de eerste plaats gewoon maar mens.

Mijn laatste ‘Dank je wel’ is daarom speciaal gericht aan alle moeders, vaders, oma’s en opa’s en alle andere volwassenen die bewust met kinderen, dieren en de natuur omgaan. Heel erg bedankt!!! Veel mensen zeggen te weten dat het niet goed gaat, maar ze leven er niet naar. Woorden zeggen weinig. Daden des te meer! Voor al de ouders, verzorgers en andere volwassenen die het ook écht doen. Jullie zijn de heldinnen en helden die het leven voorleven zoals het bedoeld is. Dankbaar, liefdevol, eerbiedig en respectvol.

Bedankt dat jullie begrijpen dat kinderen niet meer nodig hebben dan gezonde voeding zonder landbouwgiffen en E-nummers erin, zodat zij een betere kans hebben om gezond op te groeien. Bedankt dus voor het kopen van biologisch eten.

Dat jullie begrijpen dat kinderen schoon drinkwater verdienen zonder resten van agressieve schoonmaakmiddelen uit huizen of resten van chemische medicatie. Dank dat jullie ecologische schoonmaakproducten kopen, zodat het water wat door jullie afvoer thuis verdwijnt en uiteindelijk weer terug in onze drinkwatervoorziening verschijnt minder giftig is.

Dank dat jullie het lef hebben om jullie kinderen te sturen naar scholen die hen zien om wie ze zijn en niet om wat ze doen. Scholen die zich verdiepen in het kind en niet alleen in de prestaties van het kind.

Dank je wel dat jullie begrijpen dat het keihard nodig is om aan je eigen ontwikkeling te werken en daar ook daadwerkelijk in te investeren door middel van coaching, therapie, yoga, studie of noem maar op, zodat jullie jullie kinderen kunnen verstaan en zien wat ze nodig hebben. Alle kinderen hebben recht op een veilige, gezellige, liefdevolle omgeving waar ze gezien worden en aandacht krijgen die ze verdienen en dat kan alleen als ze wakkere, bewuste volwassenen om zich heen hebben die bewust communiceren en die voorleven hoe het leven werkt.

Dank dat jullie eerst aan veilige primaire levensbehoeften denken in plaats van aan luxe, bezit en status en niet de houding hebben van 2 x op vakantie willen, maar geen geld uitgeven aan gezonde, biologische voeding. Jullie helpen daadwerkelijk mee aan een toekomst voor jullie kinderen en begrijpen wat liefde inhoud. Jullie zijn zo hard nodig in de wereld. Weet dat van jezelf!

Dank je wel moeders, vaders, oma’s en opa’s en andere volwassene dat jullie je zo hard inzetten voor een kleinere ecologische voetstap, omdat jullie iedere dag weer weten dat jullie kinderen het beste verdienen. Een gezonde, veilige wereld. Eten, drinken zonder gif en liefde. Heel veel liefde!

Tegen alle moeders, vaders, oma’s en opa’s en andere volwassenen die dit allemaal wel weten, dit zich dit bewust zijn en het ook willen doen, maar die door economische redenen niet meer kunnen uitgeven dan wat ze hebben aan echt gezonde voeding en andere levensmiddelen. Weet dat we weten dat jullie er zijn! Met z’n allen zullen wij ervoor zorgen dat biologisch eten en ecologische producten ook voor jullie kinderen binnen handbereik zal komen. Als we er allemaal voor kiezen gaan de prijzen omlaag en is het geen uitzondering meer.

Dank jullie wel! Allemaal stuk voor stuk voor alle jaren inzet, wilskracht en liefde. Jullie zijn een voorbeeld voor de vele onbewuste mensen die nog niet willen, kunnen of durven te begrijpen dat het Coronavirus wat nu de wereld in haar greep houdt het resultaat is van het eigen gedrag van de mens. Niet de regeringen hebben dit veroorzaakt. Ook niet de dieren of de natuur.

Wij, de kleine mens, de consument die er iedere dag weer voor kiest om niet of juist wél het juiste te doen. Wij zijn het die invloed hebben gehad op de staat van leven waar we nu met z’n allen zijn beland. De optelsom mag duidelijk zijn. Een veel te kleine groep bewuste, wakkere mensen tegenover een hele grote groep niet bewuste, niet wakkere mensen. En het wordt tijd dat dat gaat veranderen.

Ik wil (en ik hoop velen met mij) aan alle kinderen en aan mijn eigen zoon kunnen beloven dat wij, de volwassenen dit probleem gaan oplossen. Dat zijn wij verplicht aan de volgende generaties van alle volkeren die op deze aarde mogen wonen. Laten we samen het enige juiste doen voor verandering.

  • Steek je hand in eigen boezem en wacht niet totdat iemand anders jou vertelt wat je moet doen. Maak zelf de juiste keuzes en laat jouw geweten spreken.
  • Leer in te zien en te begrijpen wat jouw aandeel is in dit hele verhaal en neem daar jouw verantwoordelijkheid voor.

Moeilijk? Pijnlijk? Klopt! Maar dat is geen reden om het niet te doen. Heel simpel…wij zijn het aan onszelf en alle generaties na ons gewoon verplicht! Iedereen maakt fouten. Wij allemaal. Van fouten kan je leren, dus doe dat ook.

Liefde is…ruim je eigen rotzooi op, zodat een ander er geen last van heeft!

Dit bericht is uit pure, oprechte en zuivere liefde geschreven. Ik hoop dat jij die dit leest dat kan voelen. Als je dat niet kan betekent het dat je je ergens op aangesproken voelt. En dat betekent dat dit jouw kans is om het beter te gaan doen. Voor jezelf, alle generaties na ons en voor de planeet.

Dank je wel dat je alles hebt willen lezen. Dat betekent dat je wilt veranderen en dat is fantastisch! Aan alle kinderen van de wereld beloof ik. We maken het in orde. Het komt allemaal weer goed! Ook als je verlies hebt meegemaakt of andere vervelende dingen. Wij, volwassenen, wij gaan ervoor zorgen. Wij maken het allemaal weer goed! Beloofd!!!

Scroll naar boven