Sylvane buiten foto
'Of je nu een boek leest, een opleiding volgt, jouw beroep uitoefent of de eer hebt om een kind groot te brengen.
Holistische communicatie staat aan het begin van alles en bepaalt het eindresultaat.'

Pure, aware & responsible

Holistische communicatie is pure, bewuste en verantwoordelijke communicatie.

Wij communiceren verbaal. Spreken/praten. (fysiek)
Non-verbaal. Met onze lichaamstaal communiceren wij met anderen door middel van intonatie, gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding, beweging etc. (emotioneel)
Energetisch via trillingen van ons fysieke lichaam, onze gevoelens en emoties. (spiritueel)

Wanneer wij naar buiten toe communiceren, zenden wij.
Wanneer er naar ons toe wordt gecommuniceerd, ontvangen wij.

Niet alleen mensen, maar ook planeet Aarde, dieren, planten, bomen, bloemen etc. communiceren continue onderling met elkaar en met ons. Er is een continue stroom van interactie. Alles in onszelf en om ons heen communiceert door middel van verbale, non-verbale en energetische communicatie (trillingen) en visa versa. Deze trillingen bestaan uit energie.

Communicatie is energie

Alles wat je eet, op jouw lijf smeert, de informatie jij binnenkrijgt via radio, t.v. en social media, met wie je omgaat en in welke omgeving jij opgroeit en leeft... Het is allemaal communicatie. Het is allemaal energie in de vorm van communicatie wat o.a. via jouw zintuigen binnenkomt en gefilterd wordt. Jouw denk- en gevoelsfilters bepalen hoe hetgeen wat jij hoort, ziet, voelt, denkt, proeft, ruikt en ervaart door jou wordt geïnterpreteerd. Informatie kan gedragen worden door liefdevolle, ondersteunende energie of door bekritiserende, afkeurende energie.

Communicatie is eigenlijk een beetje hetzelfde als deelnemen aan het verkeer. Hoe beter jij kunt kaartlezen ( jouw eigen levenspad begrijpt en dat van anderen respecteert) en de borden (communicatiesignalen van jezelf en anderen) kent, begrijpt en kunt toepassen, hoe beter en sneller jij op plaats van bestemming arriveert. Ken je de regels niet, dan mis je misschien al de eerste afslag en kom je ergens anders uit dan eerst de bedoeling was. In het verkeer heb je ook te maken met andere weggebruikers. Iedereen is onderweg op haar of zijn eigen (levens)pad. De  manier waarop je aan het verkeer deelneemt maakt jou een betrouwbare of onbetrouwbare weggebruiker(ster) voor jezelf en voor anderen. Wat wil je zijn? Betrouwbaar of niet?

Ook niet onbelangrijk! ... De actie en de reactie moeten wel kloppen!

De meeste mensen zijn zich de verschillende communicatievormen niet (meer) bewust. Oftewel, ze kennen de verkeersregels niet! Veel mensen zijn zich alleen bewust van de verbale communicatie (verkeersborden), deels van de non-verbale (verkeersregels) en vrijwel niet van energetische communicatie vanuit henzelf, binnenin zichzelf en om hen heen (anticiperen in het verkeer). Zo missen zij zeer belangrijke boodschappen. De actie (oorzaak) is hierdoor vaak niet zichtbaar of voelbaar en dat veroorzaakt veel problemen door een verkeerde of ongepaste reactie (gevolg). Met andere woorden...Door onwetendheid en niet bewust gedrag veroorzaak je een ongeluk! Op microgebied beïnvloed dit jouw eigen fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid en geluk. Op macrogebied beïnvloed dit jouw relaties met anderen en verbinding onderling op wereldniveau.

Wanneer je jezelf niet bewust bent van het feit dat communicatie op ieder niveau in jezelf en om je heen plaatsvindt, dan verstaat je niet wat er eigenlijk gezegd wordt en ben je ook niet in staat om zuiver en bewust op de vraag of actie in te gaan en/of die te beantwoorden. Je kunt dan jouw eigen gevoelens, jouw eigen lijf of een ander niet verstaan, zien, aanvoelen en begrijpen. Dat stopt de verbinding met jezelf, tussen mensen onderling en met de hele omgeving. Het veroorzaakt een spreekwoordelijke opstopping.

Om dit alles op te lossen worden maskers & mechanismen in jezelf geactiveerd, waardoor je reageert vanuit geautomatiseerde gedragspatronen. Hierdoor ben je niet in staat om bewust te communiceren. Je pikt dan alleen de verbale communicatie op (en zelfs dat maar half!) en niet de non-verbale en energetische communicatie.

Er ontstaat verkeerschaos oftewel miscommunicatie, omdat verbale communicatie maar 7% van het hele communicatieproces beslaat. Met alleen de verkeersborden lezen kom je er dus niet! Je moet ook kunnen anticiperen op de verkeerssituatie en overzicht kunnen houden op het groter geheel. Miscommunicatie (verkeerschaos) zorgt altijd voor onbegrip, verlies van veiligheid en verlies van vertrouwen in anderen. Als reactie daarop ontstaat regelmatig angst en paniek. Zo ontstaat een crisis. Kijk naar de situatie op dit moment. Veel mensen verkeren in grote angst en functioneren dus vanuit hun eerste brein. "Het virus van de angst" wordt daardoor het grootste probleem, omdat het ervoor kan zorgen dat mensen hun vrijheid, hun welzijn en hun gezondheid kunnen verliezen.

Verandering is nodig!

Kijk bijvoorbeeld naar de klimaatsverandering. De taal van moeder Aarde die via energetische en non-verbale communicatie hoorbaar, zichtbaar en voelbaar is, wordt door veel mensen niet (meer) opgepikt. De klimaatsverandering komt absoluut niet zomaar uit de lucht vallen. Er wordt al decennia lang vanuit de aarde, de dieren, de natuur met ons gecommuniceerd. De signalen zijn allang alom aanwezig. Alleen, omdat veel mensen het niet bewust konden of wilden zien, horen en voelen hebben zij de boodschappen die in de non-verbale en energetische taal worden gecommuniceerd gemist en lijkt het alsof zij erdoor worden overvallen. (Ze lazen alleen de verkeersborden, maar merkten niet op dat de regels waren aangepast, waardoor ze er niet op konden anticiperen!)

Dat gevoel van overvallen worden zorgt ervoor dat het eerste brein geactiveerd wordt. Je schiet in jouw overlevingsmechanisme of anders gezegd in jouw reptielenbrein. Het eerste brein activeert overlevingsgedrag als vechten, vluchten of bevriezen.Vanuit het eerste brein kunnen mensen letterlijk niet bij hun gezonde verstand en zijn zij zeer vatbaar voor manipulatie, machtsstrijd en bedrog. Dat komt mensen/bedrijven die uit zijn op macht-, en /of monopolieposities heel goed uit. De klimaatsverandering is hier helaas ook een goed voorbeeld van.

Het is van het grootste belang dat je als mens van vlees en bloed jouw eigen verantwoordelijkheid voor jouw eigen leven leert te nemen en voor jezelf leert nadenken en te handelen. Maskers en mechanismen zitten dat in de weg. Als jij jouw pijn niet doorwerkt, jouw overtuigingen niet ombuigt, jouw oordelen niet bijstelt, jouw blinde vlekken niet onderzoekt en jouw conditioneringen niet aflegt zal het moeilijk worden om in jouw eigen kracht te staan. Je zal dan niet in staat zijn om als autonoom mens in jouw eigen leven te staan. Om jouw eigen rechten te beschermen en op te eisen en jouw eigen leven in te vullen zoals het eigenlijk voor jou bedoeld is.

Most of us have two lives. The life we live and the unlived life within us.

Between the two stands resistance.

~Steven Pressfield~

Scroll naar boven