Missie & Visie

Bescherm de aarde, bescherm de dieren, de natuur en daarmee ook de toekomst van onze kinderen!

Missie:

Mijn missie is het beschermen van de planeet, de dieren, natuur en de kinderen. Daar zet ik mij met hart en ziel voor in. Ik doe dat door een bijdrage te leveren aan bewustwording m.b.v. Holistische Communicatie. Holistische Communicatie vertelt je het hele verhaal en geeft je de antwoorden die je nodig hebt om het hele verhaal te kunnen begrijpen, zodat je er gepast op kunt anticiperen.

Daar sta ik voor. Ik wil het hele verhaal vertellen. Niet de halve waarheid, waardoor mensen voor dom worden gehouden en nooit in hun eigen kracht kunnen komen te staan. Dat ben ik! Wat ik ook doe, waar ik ook ben. Altijd ben ik bezig om bewustwording en communicatie bij en tussen mensen te bevorderen. Het is mijn missie die ik zowel persoonlijk als professioneel wil uitdragen.

Door gebrekkige communicatie en vaak onbewust handelen hebben wij de planeet, de dieren en de natuur naar de rand van de afgrond gebracht en daarmee de toekomst van de kinderen en alle volgende generaties van alle andere aardbewoners op het spel gezet. Ik zet mij ten alle tijden in om mensen wakker en bewust te maken door ze het hele verhaal in te laten zien en ze zo te motiveren om hun verantwoordelijkheid te nemen naar zichzelf en naar elkaar.

Visie:

Holistische Communicatie is wat mij betreft het antwoord op alle problemen. Het komt voor al het andere. Mensen verstaan niet wat er werkelijk door een ander gezegd wordt, doordat hun eigen pijnplekken blokkades vormen in hun onderbewustzijn. Deze pijnplekken zijn als mijnenvelden die ontploffen als iemand anders er bewust of onbewust op trapt. Als je elkaar niet kan horen, zien, begrijpen en aanvoelen, kun je ook elkaars taal niet verstaan. Er zullen dan nooit oplossingen komen en problemen kunnen niet bij de kern worden aangepakt. Het verhaal wordt dan maar half verteld en gaat zo een eigen leven leiden. Mensen worden daardoor vatbaar voor bedrog, manipulatie en oplichting.

Klimaatsverandering, voedselschaarste, virussen, het uitsterven diersoorten etc... Nu zijn wij steeds pleisters aan het plakken, terwijl er niet gezien, gehoord, begrepen en aangevoeld wordt waarom de wond is gaan etteren. De wond is meer dan eens gaan etteren door ons eigen gedrag.  Doordat wij onze actie-reactie communicatie niet op orde hebben, oorzaak-gevolg daardoor fout interpreteren en onze eigen conditioneringen, (ver)oordelen, overtuigingen, blinde vlekken en pijnplekken niet zichtbaar hebben voor onszelf. Ons leven lijkt zich buiten onszelf af te spelen in plaats van in onszelf. Zo geven wij onze veiligheid in onszelf en onze vrijheid op en vervolgens uit handen.

Bewustwording van Holistische Communicatie is de basis van alles. In het klein en in het groot. Jij en jouw gezondheid, jij en jouw familie, jij in de wereld. Wat zich in het klein afspeelt, speelt zich ook op wereldniveau af. En steeds weer gaat het om het hetzelfde. Weten wat er speelt, hoe het ontstaan, wat je eraan kan doen en weten hoe je kan handelen.

Holistische Communicatie kan het tij keren. En dat is de reden dat ik het bekend wil maken, groot wil maken, zodat het bereikbaar is voor iedereen. Voor een beter leven voor de kinderen, de dieren, de natuur en het behoud van 'onze' planeet. Het is belangrijk voor en in iedere beroepsgroep, in iedere huishouding, op iedere school, voor het opgroeien van kinderen, het omgaan met dieren & natuur. Het is belangrijk voor ons allemaal. Voor onze maatschappij, voor alle mensen overal ter wereld!

Er is weg terug. Terug naar het punt waar het fout begon te gaan en om vanuit dat punt wel de goede afslag te nemen. Als mensen maar gewoon bereid zijn om hun eigen gevoelens te onderzoeken en te aanvaarden en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Naar elkaar  luisteren (met hun hart i.p.v. met hun oren) en zich willen inzetten om elkaar echt te zien, te horen, te willen begrijpen en aan te voelen. De wereld, de dieren, de natuur, de kinderen ..iedereen verdient een goede toekomst! Iedereen dus...en niet enkel een paar mensen die voor zichzelf de illusie hebben gecreëerd dat zij belangrijker zijn dan anderen! Dat is fictie en heeft niks met de realiteit van ons mens-zijn te maken!

Ieder mens van vlees en bloed is autonoom en heeft dezelfde rechten. Je bent prachtig zoals jij bent en je bent belangrijk. Voor jezelf en voor deze wereld. Laat niemand jou iets anders wijs maken. Jij bent hier geboren als vrij, mooi mens. De Aarde zorgt voor ons allemaal. Ze is alleen niet van ons allemaal. De Aarde, de dieren, de planten, de bomen, de mensen...Iedereen en alles is enkel en alleen van zichzelf en is hier voor zichzelf. Dieren zijn hier niet om door de mens te worden onderdrukt, uitgemoord en mishandeld te worden. Bomen en planten zijn hier niet om door het menselijk ras vernietigd te worden. Kinderen worden niet geboren als eigendom van ouders en andere volwassenen. Je hebt de eer om voor kinderen te mogen zorgen. Je mag ze echter niet claimen of bezitten.

De wereld, onze wereld... Staan wij aan de rand van de afgrond of van een nieuw begin? De keus is aan ons. Maar niemand kan het alleen. Als wij willen dat het licht zal zegevieren is er maar één weg en dat is de weg naar binnen. Als je wijst naar een ander wijzen er drie vingers naar jezelf! Stop met anderen de schuld geven, stop met slachtoffer spelen, stop met wegkijken. Sta op! Neem jouw verantwoordelijkheid en gedraag je autonoom, zelfstandig en rechtvaardig. Laat jouw ware, autonome zelf aan het woord, zet jouw masker af en reken af met geautomatiseerd gedrag van jouw mechanismen. Stap uit die fictie en verwelkom jezelf in de échte wereld. Een wereld waar de natuur in ere wordt hersteld, de dieren, planten, bomen, de zee, het land en de lucht weer gewoon 'zijn' en mensen zich gedragen als mens. Vrij, liefdevol en volledig in verbinding met zichzelf, elkaar en de natuur.

Belangrijk om te weten:

Holistische Communicatie voorkomt dat je reageert vanuit angst en paniek en biedt zekerheid voor het oppikken van de juiste, eerlijke signalen. Het zorgt ervoor dat je weet wanneer je iets of iemand kan vertrouwen en wanneer je veilig bent. Het leert je ook wanneer je op jouw tellen moet passen. Het maakt je wakker en bewust! Door Holistische Communicatie kun je handelen vanuit geweten, normen & waarden en jouw gezonde verstand!

Misbruik komt iemand duur te staan, want wanneer Holistische Communicatie wordt gebruikt om anderen te bespelen door te doen alsof je iemand verstaat, ziet, begrijpt en/of aanvoelt, dan doe je dat ten alle tijden vanuit een vernieuwd en nog sterker ontwikkeld mechanisme. Dit mechanisme zal zich met de tijd tegen het eigen "ik" keren door jouw emotionele, psychische, spirituele of fysieke gezondheid aan te tasten. Ook op zakelijk gebied zal deze instelling zich uiteindelijk tegen jou keren en zullen jouw cliënten/klanten zich bedonderd en benadeeld voelen. Dat zal directe gevolgen hebben voor het voortbestaan van het bedrijf. Hoe je het ook went of keert. Wat wij als mens een ander aandoen, komt uiteindelijk weer bij onszelf terug. Geloof je dat niet. Doe je ogen open en kijk hoe de planeet ervoor staat. Uitbuiting, leegroof, armoede, ellende en pijn..allemaal het resultaat van egoïsme, macht, misbruik en bedrog. Wij krijgen nu de rekening gepresenteerd. De keuze is vrij. Kies je voor het licht of kies je voor de duisternis!

Scroll naar boven