The beauty of Holistic Communication...

Deze planeet is werkelijk prachtig. En al haar bewoners ook. Het valt bijna niet in woorden uit te leggen hoe bijzonder alles en iedereen is als het voor iemand nog niet zichtbaar is. Alles wat leeft is een energie van liefde en licht. Er gebeuren heel veel nare dingen in de wereld. Zeker nu. Mensen hebben zichzelf en elkaar naar de afgrond van hun bestaan gebracht. Toch zit hier niks anders achter dan diepgewortelde pijn, verdriet en boosheid en is er nog steeds hoop dat het tij zich keert.

Ik kies ervoor om mij te realiseren dat mensen in principe goed zijn in hun hart. Er wordt geen één hond vals geboren. Een hond wordt vals gemaakt! Hetzelfde geldt voor een mens. Geen één kind wordt geboren als crimineel, herrieschopper, zwart schaap of terrorist. Haar of zijn omgeving en de manier hoe er wordt omgegaan met de gevoelens van het kind bepalen hoe het kind zich gaat gedragen en hoe het haar of zijn leven gaat leven. Vanuit angst, onzekerheid, onveiligheid en wantrouwen of vanuit vertrouwen, veiligheid, liefde, in verbinding en met oog voor anderen. Alles hangt af van of je gehoord, gezien, begrepen en aangevoeld wordt.

Wanneer een moeder of vader deze basis niet heeft meegekregen en daardoor niet of nooit eigen gevoelens heeft leren herkennen, erkennen, accepteren en transformeren, is het niet moeilijk te bedenken dat het kind het ook niet voorgeleefd krijgt. Het zal dan net als de ouders geblokkeerd raken in de verwerking van gevoelens en net als de ouders bepaald gedrag gaan vertonen om die gevoelens min of meer te overleven. Dit gaat net zolang door, totdat deze vicieuze cirkel wordt doorbroken. Generaties kinderen hadden en hebben nog steeds te maken met gevoelens van niet gezien, gehoord, begrepen en aangevoeld worden. Hierdoor worden eigen gevoelens verdrongen en overlevingsgedrag geactiveerd.

Holistische Communicatie kan daar een eind aan maken. Het leert je bewust te zijn van jouw eigen, onbewuste gevoelens en het gedrag dat daaruit voorkomt. Doordat die gevoelens er mogen zijn en jij inzicht krijgt in de reden van het 'waarom' en 'hoe' van jouw gedrag, zak je letterlijk terug in jouw lichaam. Er komt een bepaalde rust over je. Hierdoor kan je de tijd te nemen voor jouw eigen herstel zonder daar anderen, bijvoorbeeld 'jouw' kinderen mee te belasten. Je leert onderlinge verbanden te zien en zo kan je nieuw gedrag aanleren.

Er zijn legio voorbeelden te noemen waarbij kinderen belast worden met de thema's van hun ouders en/of andere volwassenen om hen heen. Ook volwassenen beschadigen elkaar bewust en onbewust door hun manier van communiceren.

Slachtoffers van angstige gebeurtenissen, die hun angst voorleven aan hun kind.

Een vechtscheiding, waardoor het kind knel komt te zitten tussen de gevoelens van de ouders zonder zelf nog een stem te hebben.

Het verlies van een kind door een scheiding. Wanneer je die gevoelens niet doorwerkt en verwerkt is er een grote kans dat al die opgekropte, weggestopte gevoelens op een eventueel nieuw geboren kind met een andere partner worden geprojecteerd.

Een brief die je krijgt van een geliefde vol met verwijten voor jouw gevoel die je vervolgens op jezelf projecteert, waardoor je niet in staat bent de hulpvraag of hulpkreet die erin schuil gaat te ontdekken.

Verwijten naar jouw partner, omdat zij of hij een pijnplek bij jou triggert die je niet hebt verwerkt.

Het wel weten dat iets anders moet, maar het niet doen, omdat er aan "verantwoordelijkheid nemen" keuzes kleven waar je niet aan wilt.

Wegkijken en hopen dat het overgaat, waardoor je anderen met jouw problemen opzadelt.

Pijn, verdriet en ellende gaan nooit weg. Ze horen bij het leven. Maar jouw reactie op die pijn, verdriet en/of ellende, dat is de vrije keuze die je altijd zelf hebt en maakt. Reageer vanuit jouw maskers en/of mechanismen of reageer je vanuit jouw autonome 'zijn'?

Holistische Communicatie leert jou te zien wat eerst voor jou verborgen en niet zichtbaar bleef. Het geeft jou inzicht in het hele verhaal en maakt het helemaal compleet. Het is onvoorstelbaar hoe jouw hele wereld positief kan veranderen, terwijl er daadwerkelijk fysiek niks om jou heen is veranderd. De veranderingen liggen in jezelf opgeslagen en worden (be)grijpbaar, doordat jouw leven en alles wat zich erin afspeelt hoorbaar, zichtbaar, begrijpbaar en tastbaar voor je wordt. Het leven is werkelijk prachtig en Holistische Communicatie wijst je de weg om het te kunnen gaan voelen, waarnemen en ervaren. Holistische Communicatie wijst jou de weg naar binnen.

Kortom: Holistische Communicatie  is het grootste geschenk wat je jezelf én een ander kan geven. Het leert je luisteren met jouw hart! Het opent de weg naar heling, geluk, verbinding, integriteit, zuiverheid en vrije keuzes in plaats van gedwongen verlies van jezelf. Het bepaald of je weet hoe je met jouw gevoelens die je tegenkomt in jouw leven om kan gaan en hoe je deze gevoelens kan integreren in jouw leven. Het geeft je de vrije keuze: 'Word je slachtoffer van hetgeen je tegenkomt op jouw levenspad of put je er kracht uit en groei je?' Zelfs ondanks de pijn, het verdriet en het onrecht dat je op jouw levenspad tegen komt. Het schenkt je het vertrouwen dat alles wat er in jouw leven gebeurt er is om jou te helpen. Zelfs in een ziekte, een persoonlijke ramp of een enorm verlies zit een boodschap voor jou. Holistische Communicatie leert je open te staan voor nieuwe wegen, oplossingen en het leert jou zelfstandig en autonoom te handelen. Het leert je hoe je jezelf kan beschermen en hoe je niet meer afhankelijk hoeft te zijn van anderen mensen en/of instanties en bronnen. Het leert jou te denken en te handelen als vrij mens los van manipulatie, onderdrukking en dwang door derden. Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor een ander!

Simpel gezegd: Liefde is...ruim jouw eigen rotzooi op, zodat een ander er geen last van heeft!

Leer 'jouw' kind beter te verstaan, zien, begrijpen en aan te voelen

Neem verantwoordelijkheid voor jouw eigen gezondheid en bepaal jouw eigen helings- en/of acceptatieproces

Werk samen aan een veilige toekomst voor alle volgende generaties

Zet een punt achter geautomatiseerde gedragspatronen en zet veranderingen door

Ga van 'overleven' naar 'leven' en leer weer dankbaar te zijn

Bescherm onze vrijheid en sta open voor verbinding

Maak korte metten met jouw angsten en leef vanuit jouw gevoel, jouw intuïtie en jouw gezonde verstand

Maak verbinding met een ander door jouw angst onder controle te krijgen en in jouw kracht te gaan staan

Stop eenzaamheid en geef een ander het gevoel dat zij of hij ertoe doet door te luisteren, te zien, te begrijpen en aan te voelen

Verander jouw leven en vind de verborgen boodschappen

Geeft samen met andere volwassenen 'onze' kinderen, de dieren en de natuur hun toekomst terug

 

Until you change the way you feel, you haven't really changed anything

~Abraham~

Scroll naar boven